با حکم دکتر عبدالرضا فاضل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان دکتر مهدی صادقی به سمت معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان منصوب شد .

به گزارش گلستان ما ؛ با حکم دکتر عبدالرضا فاضل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان دکتر مهدی صادقی به سمت معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان منصوب شد .

دکتر صادقی جایگزین جواد خادمی شد که 22 آذرماه 96 سرپرستی این معاونت را به عهده داشت و چهار ماه پیش بنا به دلایلی که یکی از آنها بیماری گفته شده ، استعفا کرده بود .

صادقی مدیر دانشجویی این معاونت بود که بعد از استعفای خادمی سرپرست این معاونت را هم به عهده داشت تا اینکه حکم معاونت وی توسط رئیس دانشگاه زده شد .

البته دو تن از سیاسیون(ح - ر) و (ع - م) هم برای تصدی این معاونت خود را گزینه کرده  بودند که نهایتا طی یک تصمیم غیر سیاسی و عقلانی ، دکتر صادقی به عنوان معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان انتخاب شد .

انتهای پیام /

آخرین مطالب