کارشناس ارشد حقوق با بیان اینکه کپی برداری نادرست از طرح های بیگانه کشور را متضرر می کند، گفت: تنش های امنیتی و بی ثباتی کشور نتیجه استانی شدن انتخابات مجلس خواهد بود.

به گزارش گلستان ما؛ مجتبی لشکر بلوکی کارشناس ارشد حقوق در گفتگو با این پایگاه خبری درباره طرح استانی شدن انتخابات مجلس، اظهار کرد:  طرحی که بعنوان قانون انتخاباتی مجلس عنوان کردند دارای 5 ماده و 3 تبصره است که در آن برخی از مناطق و اقلیت های دینی را استثنا قرار دادند که دارای معایب زیادی است.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در کمیسیون امور داخلی کشور وشوراها در حال پیگیری این طرح هستند، افزود: زمزمه های پیشنهاد این طرح از مجلس چهارم آغاز شد و  پیگیری های آن در مجلس ششم انجام شد و تا به این دوره که در مجلس دهم هستیم  به تصویب نرسیده و بار دیگر توسط نمایندگان دنبال می شود.

محاسن این طرح ازسوی نمایندگان موافق

کارشناس ارشد حقوق با بیان اینکه نمایندگان مجلس محاسنی را برای این طرح بیان می کنند، گفت: موافقان این طرح معتقدند؛ هر نماینده ای که به این شیوه انتخاب شود، خود را نماینده یک استان می داندو ضمن اینکه از مسائل حاشیه ای جدا می شوند باعث نگاه ملی وکلان آنان نیزمی شود، دوم اینکه قطعا افرادی که در لیست این طرح بعنوان نامزد مطرح می شوند، افرادی مدیر، توانمند و شناخته شده  و دارای سابقه مدیریت بهتراستفاده می شود و در مجموع افراد قوی تری را به مجلس ارائه می دهند .

عدم توجه به قومیت ها و دسترسی به نمایندگان در نقاط دور از مرکز

لشکر بلوکی در ادامه معایب این طرح را بیشتر از محاسن بیان کرد و عدم توجه به قومیت ها را یکی بزرگترین معایبآن برشمرد و اذعان کرد: ایران دارای رنگین کمان اقوام است و در هراستان یک تا چند قوم را شامل می شود اما باتوجه به استانی بودن انتخابات متعاقب آن افرادی توسط جریانات سیاسی معرفی می کنند که اغلب در مرکز استان و در مدیریت مرکز و یا استان قرار داشته باشند و قومیت ها کمتر نقش داده می شوند برخی از اقوام از داشتن کاندیدا محروم می شوند .

این کارشناس سیاسی ادامه داد: در این قالب دسترسی به نمایندگان بخصوص در مناطق دورتر از مرکز استان و دور افتاده دشوار می شود چرا که معمولا نمیاندگان حتی سرکشی به دفاتر شهرهای کوچک را انجام نمی دهند.

وی با بیان اینکه افزایش تنشهای قومیتی از معایب دیگر این طرح است، تاکید کرد: این تنش ها برای امنیت و ثبات کشور بسیار مضر است.

ناقض اصل سوم قانون اساسی

لشکربلوکی با بیان اینکه نمایندگانی که پیگیر تصویب آن هستند، میزان درصد رای مرکز استان را 10 تا بیست درصد در نظر می گیرند  تا از حوزه خود نماینده  شوند، تصریح کرد: در مجموع محوریت پیش برندگی در مرکز استان به دلیل مرکزیت جریانات سیاسی و پرجمعیت تربودن و حضور تعداد بیشترافراد حائز شرایط نمایندگی و رای دادن برای سایر افراد در شهرستان ها این یک تبعیض تقسیم عادلانه امکانات و رفاهیات خواهد بود.

این پژوهشگر گلستانی با بیان اینکه طرح استانی شدن انتخابات اصل سوم قانون اساسی را نقض می کند، یادآورشد: بر طبق این اصل که خود 16 زیر بند دارد دولت را به فراهم کردن امکانات و شرایط اجرایی قضایی تعاون و مشارکت مردم را برای همه موظف می کندو مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی و فرهنگی هم یکی از این بند ها است لذا طرح ها و لوایح نمی تواند ناقض قانون کشور باشد.

کاهش میزان مشارکت در انتخابات

لشکر بلوکی توضیح داد: این اصل، این اشکال را بوجود می آورد که افرادی که ازمرکز استان به دورهستند، احساس بی نماینده بودن پیدا می کنند، دلسرد و بی انگیزه می شوند و تصور می کنند که رای آنها بی فایده است لذا مشارکت در انتخابات کاهش می یابد.

پیروزی یک حزب سیاسی آفت نمایندگی است

وی پیروزی یک حزب و یک جریان سیاسی خاص را نتیجه استانی شدن انتخابات و آفت نمایندگی بیان کرد، افزود: این امر موجب یک صدایی در مسائل سیاسی شده و نظارت ها کاهش می یابد زیرا همسویی دولت و مجلس به دلیل عدم نظارت دقیق نمایندگان برکار دولت ، احتمال تبانی و فدا کردن منافع ملی به خواسته های حزبی به ضرر منافع کشور است .

این کارشناسی سیاسی اجتماعی اذعان کرد: افرادی که می خواهند نامزد شوند در لیستی استانی وارد شوند که اغلب توسط احزاب استان بسته می شود بنابراین افراد مستقل و کسانی که وابستگی حزبی ندارند از گردش انتخابات حذف می شوند.

افزایش هزینه انتخابات

وی افزایش هزینه انتخابات را از معایب دیگر این طرح عنوان کرد و گفت: به دلیل لیستی شدن انتخابات برای قرار گرفتن افراد در لیست هزینه طلب می شود، حتی برای انتخابات در سطح گسترده در استان هزینه هنگفتی باید انجام شود و نمایندگان فعلی و آن دسته از مدیرانی که استطاعت مالی دارند می توانند بپردازند و این خود به دور از عدالت است.

وام دار بودن نمایندگان به کانونهای قدرت و ثروت

لشکر بلوکی همچنین سرمایه گذاری کانون های قدرت و ثروت برای ورود افراد منتخب خود به خانه ملت را آفت دیگر این طرح بیان کرد و افزود: این افراد که در ایام انتخابات نامزدهای خود را جهت تبلیغات پشتیبانی مالی کردند توقعاتی دارند که اغلب خلاف قانون، چشم پوشی و استفاده از رانت ها است، نماینده منتخب چون وام دار آنها است به اینها تن می دهد و این آسیب زا است، عدالت برقرار نمی شود و به ضرر قشر متوسط به پایین خواهد بود.

ثبات جایگاه نمایندگان فعلی  و پرنفوذ

کارشناس ارشد حقوق در ادامه این طرح را ثبات جایگاه نمایندگان فعلی  و برخی نمایندگان سابق بیان کرد و افزود: علاوه بر نزدیک شدن به کانون قدرت و ثروت چون نمایندگان دارای قدرت و نفوذ می شوند مدیران و جریان های هم طیف و برخی از مردم که دوست دارندبرای بهبود کاری و اجتماعی به آنها متصل شوند را همسو می کنند، به همین دلیل نسبت به افرادی که برای نخستین بار قصد نامزد شدن دارند در جایگاه بالاتری  قرار می گیرندو رقابت با آنها سخت می شود، از این حیث به نفع نمایندگان فعلی مجلس است و از این جایگاه می توانند بهره ببرند .

شوراهای محلی توانمندی مدیریت یکپارچه را ندارد/ کپی برداری از طرح های غربی

وی گفت: برخی موافقان معتقدند کارها را درشهرهای کوچکتر به شوراها واگذار می کنند تا خود به مسائل کلان پردازند اما در حقیقت شورای محلی توانمندی مدیریت یکپارچه را ندارد و زیر ساخت های آن فراهم نیست.

مشاورحقوقی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان با بیان اینکه کپی برداری از طرح های غربی به جز ضرر چیزی عاید کشور نمی کند، گفت: این اشکال وجود دارد که پیاده سازی این طرح نظارت بر نمایندگان را نیز کاهش دهد چرا که به دلیل اینکه حاشیه امنیتی برای آنان بوجود می آید در امور دولت دخالت می کنند و از جایگاه نمایندگی استفاده صحیح نمی کنندو به کار اصلی خود نمی پردازند.  این طرح کپی برداری از کشورهای غربی  بدون در نظر گرفتن شرایط فرهنگی قومیتی و مذهبی و طرحی که بومی سازی در آن در نظر گرفته نشده است.

انتهای پیام/

آخرین مطالب