یکی دو روز کمتر یا بیشتر گلستان در خبرگزاری های داخلی و بین المللی جایگاه ویڑه یافت که قرارست محل فرود یک مقام عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران باشد. اصل موضوع سبب تبلیغ اکوسیستم جمعیتی، منطقه ای و سایر ظرفیتهای گلستان برای ایران و بین الملل ، جهت آشنایی بیشتر با ظرفیت های گلستان میتوانست باشد.

به گزارش گلستان ما، با جمع بستن سفر انتخاباتی،چهارمین مرتبه بود که دکتر حسن روحانی به گلستان سفر می نمود.

سفر بزرگان برکت برای استان است

بالتیع سفرهای ارشدهای هیأت حاکمه به هر نقطه داخلی دستاوردهایی برای آن منطقه خواهد داشت که استان گلستان نیز از این موهبت برخوردار شد.

گلستان در خبرگزاریهای داخلی و جهانی

یکی دو روز کمتر یا بیشتر گلستان در خبرگزاری های داخلی و بین المللی جایگاه ویڑه یافت که قرارست محل فرود یک مقام عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران باشد.

اصل موضوع سبب تبلیغ اکوسیستم جمعیتی، منطقه ای و سایر ظرفیتهای گلستان برای ایران و بین الملل ، جهت آشنایی بیشتر با ظرفیت های گلستان میتوانست باشد.

نگارنده مطلع نیست مسئولین عالی رتبه استان از این فرصت ویژه که به ندرت شامل گلستان می شود چه میزان در معرفی ظرفیت های بالقوه این منطقه شمالی کشور که اتفاقاً همسایه در خور شأنی با آسیای میانه است استفاده برده است..؟

انتخاب شهر جهت سخنرانی و گستردگی دو تحلیل

تاکنون اتفاقی نیفتاده یا به ندرت اتفاق افتاده که رئیس جمهوری به یک استان سفر نموده اما خاستگاه تریبون جمعیت عمومی آن شامل مرکز استان نشود که در استان گلستان این موضوع اتفاق افتاد.

دیدگاه اول

سیاست‌گذاران عالی رتبه این مراسم شایدتلاش می کردند از ظرفیت نفوذ نماینده محترم ولی فقیه در استان ، در به صحنه آوردن مردم شرق استان ، به خصوص قومیت عزیز ترکمن برای مقبولیت سازی بیشتر به نفع رئیس جمهور روحانی - بهره ببرند.

این موضوع به هیچ وجه قابل کتمان نبوده که آقای آیت الله نورمفیدی در طول چهاردهه از عمر نظام تعاملات و مناسبات بسیار خوبی با شرق استان بخصوص قومیت ترکمن داشته است.

شاید بتوان گفت به دلیل این تعاملات گسترده مابین اقوام گلستان ، از دیرباز ، به نفع تقویت نظام همزیستی مساحت آمیز ، وجود داشته است..

دیدگاه دوم

عملکرد بسیار ضعیف دولت در حوزه راضی نگه داشتن افکار عمومی، علی الخصوص حوزه اقتصادی و معیشتی سبب انتقادات گسترده عمومی مردم شده است.

این موضوع آنچنان هویدا بوده که نگرانی مسئولین برنامه ریز مراسم را در حدم استقبال مردم به شدت برانگیخته بود.

نتیجه :

اوضاع اقتصادی آنچنان بر مردم فشار آورده که حتی محبوبیت آقای آیت الله نیز کارگر نیفتاد و آنچنان که بعداً خواهد آمد ، مورد استقبال بسیار سرد افکار عمومی واقع گشت.

موشک های بد ، موشک های خوب !

روحانی در اثنای تبلیغات ریاست جمهوری بصراحت از رویکرد موشکی کشور انتقاد می نمود ، لیکن با تغییر رویکرد عجیب ،  پرتاب موشک توسط سپاه به سمت مواضع گروهک ددمنش داعش را هم با هماهنگی یا دستور دولت عنوان نمود.

وی در گلستان هم از رویکرد موشکی دولتش دفاع نمود.

البته ما خوشبختیم از اینکه دولت با آن همه کرنای دیپلماتیک برجامی ، انشائ الله به این نتیجه رسیده که باید بر علیه دشمن زبون ، عند اللزوم از قدرت نظامی بهره جست و مسبر آن نیز از تقویت و توجه به توسعه صنایع دفاعی می‌گذرد.

اوصیکم بتقوی الله ونظم بین امرکم!

در حالی که ساعت شروع مراسم ساعت ۹ صبح در ورزشگاه دوهزار و پانصد نفره تختی اعلام شده بود، برای یکی از اولین بار ها رئیس مشخص بود به دلیل عدم حضور بموقع روحانی حوصله نوجوانان دانش آموز که بطور خودجوش! به مراسم آورده شذه بودند،، سر رفته و دسته دسته در حال ترک کردن استادیوم بودند.

برخی تصویر برداران دولتی یا تجاری  تصاویر با نمای بسته و نزدیک به افق زمین را عمدا بر میگزیدند تا آنجا که یکی دو نفر با غلّو بسیار بزرگ مدعی شده استادیوم پر شده و مردم در خیابان ها تجمع کردند.

در حالی که حضور چند معدود مردم در بیرون از ورزشگاه به دلیل بی حوصله شدن آنان از تاخیر ۲ ساعته رئیس جمهور و هیئت همراه بوده که آنان را در بیرون از ورزشگاه سرگردان نمود.

به علاوه اینکه آنچه ما از نزدیک می دیدیم ، حتی نیمی از زمین فوتبال استادیوم که چمن نصفه و نیمه آن کاملا لگدمال شده ، پر نشده بود

رئیس جمهور برای مردم ناراضی از گرانی کمرشکن، حرف معیشتی نداشت

آش آنقدر شور بود که آقای آیت الله نورمفیدی به صراحت از وضعیت گرانی اقتصادی و معیشتی در حضور رئیس جمهور گلایه داشت.

بزعم نویسنده شاید آقای آیت الله به این نتیجه رسیده قوه مجریه ناتوان تر از آن است بتواند در مقابل گرانیهای لجام‌ گسیخته که ناشی از عدم نظارت خود دولت بود ، کاری از پیش ببرد.

برغم اینکه طرح های مختلف عمرانی پیگیری خواهد شد اما در کلام آقای روحانی که از فاصله زیاد با مردم بر روی زمین ایستاده سخن میگفت هیچ اشاره ای به برنامه دولت در کنترل گرانی های کمرشکن نشده بود.

به قول بانوی ترکمن، آقای رئیس جمهور ، در میان مردم نبود! وصدای گرانی گرانی گرانی مردم را نمی شنید.

به قلم یوسف مهقانی(روزنامه نگار)

انتهای پیام/

آخرین مطالب