شورای تبییین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس امام خمینی(ره) طی نامه ای در ماه گذشته به نماینده مردم گرگان و آق قلا نوشت: دانشجویان این دانشگاه برای برگزاری حلسه ای جهت شنیدن مواضع و توضیحات جنابعالی در خصوص تصویب لایحه CFT آمادگی دارد.

به گزارش گلستان ما به نقل از دانشجوسلام؛ حدود یک ماه از نامه دعوت شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس امام خمینی از نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی  جهت پاسخگویی به عملکرد و روشنگری درباره تصویب لایحه CFT می گذرد و دانشجویان این دانشگاه همچنان منتظر پاسخ نورمحمد تربتی نژاد نماینده مردم گرگان و آق قلا در این باره هستند.

در بخشی از نامه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان به تربتی نژاد آمده است:

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس امام خمینی(ره) رسالت خود می داند در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مطالبه گری دانشجویان از مسئولین و نمایندگان مردم و دفاع از منافع ملی و حمایت از حقوق ملت ایران، نحوه موضع گیری شما را در قبال این لایحه رصد کرده و با تاکید بر این موضوع که بهترین معیار ارزیابی نمایندگان توسط مردم این است که بدانند نمایندگان آنها در خصوص طرحها و لوایح مختلف در مجلس چه نظراتی داشته اند.

لذا شورای تبییین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس امام خمینی(ره) جهت برگزاری جلسه ای در این خصوص و استماع مواضع و توضیحات جنابعالی اعلام آمادگی نموده و منتظر پاسخگویی مسئولانه حضرتعالی می باشد.

image 2018 11 9 15 20 13 79 mdD

انتهاي پيام/

آخرین مطالب