فیلم امداد رسانی پرسنل بیمارستان کلاله به سیل زدگان آق قلا را در ادامه ببینید.

انتهای پیام/