فرهنگ قدردانی و عرض تبریک به مناسبت های مختلف چنان در سودای ضمیرمردم ما نهادینه شده که گاهی اوقات سیستم های مخابراتی از این همه ابراز محبت و پیام و پیامک تبریک متعجب می شوند و در پاره ای موارد حتی هم داغ می کنند!

با این رویه دو روز دیگر در محافل خودمانی و دور هم نشینی ها مردم به جای غیبت از دیگران و سیر کردن در وایبر و تانگو و... پُز نانوا و نانوایی محله شان می دهند و چنین عباراتی را خواهیم شنید:« نونوایی محله ما،5 ستاره س!»،«شاطر نونوایی محله ما، برای دوره ناخن زدن رفته هلند!» ، «محله ما سه تا نونوایی غیر انتفاعی و یه نونوایی نمونه مردمی داره!» ، « نونوای محله ما پارسال تو جشنواره نان سالم، صاحب وردنه طلایی شد!» و قس علی هذا... اصلاً این طرح اگر خوب جواب بدهد می توان آن را به سایر مشاغل تعمیم داد.

علی کریمی در پاسخ به سخنان دبیری پیرامون قهرش از تیم ملی مطالبی را بیان کرده است که بسیار تاثر برانگیز است. مطالب طنز ذیل اشاره طنز به صحبت های اسطوره پرسپولیس است.

علی ای حال با وجود دوستان چینی چندان هم جای نگرانی نیست. چون این چینی هایی که ما دیدیم حاضرند خودشان از ماسک اکسیژن استفاده کنند ولی هوای تولیدی واحه های اکسیژن شان را به کشور های دیگر صادر کنند. خلاصه اگر دو روز دیگر روی شیشه مغازه ها عبارت « هوای تازه چینی رسید.» دیدید، تعجب نکنید!

خیلی خوشحالیم که سال نو را با اخبار توافق هسته ای آغاز می کنیم. سالها بود آن دوست بهاری مان اول سال می آمد و می گفت غرب رو به نابودی است. ما هم همینطور که تخمه می خوردیم منتظر بودیم غرب نابود شود ولی متاسفانه اتفاقی نمی افتاد.