آموختن جملات رايج هر زبان به شما كمك مي كند خيلي سريع تر و راحت تر آن زبان را بياموزيد اگر شما هم به زبان تركمنی علاقه منديد مي توانيد جملات رايج روزمره مردم تركمن را اينجا بخوانيد.

به گزارش گلستان ما به نقل از ساحل گميشان، يكي از روش هاي متداول آموختن زبان دوم، يادگرفتن كلامات كليدي و يا همان كملاتي كه بيشترين تكرار را در هر زبان دارند و مردم به صورت متداول از آن استفاده مي كنند مي باشد.

جملات رايج تركمن هاي تركمن صحرا:

هنگام کار: آرمانگ ! / جواب: بار بول./ الله قوات!

- هنگام داد و ستد: سودا گشاد ! / جواب: دولت زیاد.

- به هنگام تشکر: تانگری یالقاسین! / جواب: بیله یالقاسین.

ساغ بول ! / ال لرینگه ساغلیق!

- هنگام درو: خرمنینگا برکت ! / جواب: عمرینگه برکت.

- هنگام کاشت: توخمینگ مونگله سین! / جواب: دشمانینگ اینگله سین.

- هنگام آغاز کار ( خصوصا قالیبافی ): ایشینگ ایلریک! / جواب: یاشینگ اوزین.

- هنگام ورود به جلسه مشورت: مصلحت بیریکسین! / جواب دشمانینگ ایریکسین.

- هنگام شکار: آو قانلی / جواب: یاشینگ اوزین.

- دیدار دیر هنگام شبانه: گیچ یاغشی / جواب: گلن یاغشی.

- هنگام بدرقه مسافر: یولونگ آچیق / جواب: دشمانینگ باسیق.

- بدرقه زائران: یول بولسون

- به هنگام تبریک خانه جدید: یورت آلادینگ! ایچینده گولوپ، اویناپ یاشادینگ!

- به هنگام دیدار با حادثه دیده: قورقانینگ قوت بولسون!

- به هنگام دیدار با رنج کشیده بیمار: آخرت عذابینگ بولسون!

- هنگام عرض شادباش: گوزونگ آیدینگ!

- به هنگام عرض تبریک: قوتلی بولسون، مبارک بولسون.

- به هنگام عرض تسلیت: الله رحمت اتسین، ایمانلی بولسون، ایزی یاراسین.

- به هنگام یاد کردن متوفی: یاتان یری یاغتی بولسون، مزارینا نور یاغسین!

- به هنگام عیادت: سونگی خیر بولسون!، آیاغمیز ینگیل بولسون، الله شفا برسین!

- به هنگام بدرقه: ساغ امان بار، الله یارینگ!

- به هنگام استقبال: خوش گلدینگز، ساغ امان گلیارمینگ؟ / جواب: قورغون گلیأریس.

- به هنگام ورود به خانه: ساغ آمان اوتیر سینگیزمی؟ / جواب: قورغون اوتیریس.

- به هنگام ترک خانه: ساغ اوتورینگ!

- در حق متوفی: روحی شاد بولسون، جایی جنت بولسون!

- تبریک لباس نو: اگنینگده ییرتیلسین، تویدا گیه دینگ!

- تبریک کفش نو: آیاغینگدا توزسون!

- تبریک خرید اسب یا وسیله نقلیه: قازیغیندا، آیاغینگ آشاغیندا قارریسین!

- تبریک هر چیر نو: خیری بولسون، قوتلی بولسون !

- آغاز اشتغال به کار: کسبینگدن کمال تاپادینگ، چؤره کلی سی بولسون، الله ایرسغالینگی بول اتسین!

- در مراسم اطعام جهت اموات: آلینا بارسین!

- در مراسم «صدقه» شکرانه: قبول بولسون !

- به هنگام پایان بافت قالی فروشی: بازاری بولسون !

- به هنگام پایان بافت قالی غیر فروشی: یاغشینگا، تویا یاراسین.

- در آغاز هر امر خیری ( از قبیل عروسی ): اونگونا باشلاسین، اونگ بولسون !

- خطاب به زوج جوان: آلینگیزی حق آچسین، الله بختینگیزی آچیق اتسین، باغرینگیز باداشسین!

- به هنگام اقدام جهت امری مهم: آبیرای آلادینگ !

- تبریک نو عروس: آغزی بیری مسلمانی بولسون!، جیلاوینگدا قوجاغینگدا قارریسین!

- دعای خیر در حق طرف مقابل: آلینگا آلقیش یاغسین!، یوزونگ آق بولسون!

- دعای خیر در حق سفر کرده یا اقوام غربت نشین: آیدا گلسین، آمان گلسین.

- تشکر از جوان مجرد: آق گلین ساتاشسین!، تویونگدا قایتسین!

- دعای خیر در حق صاحب اسب مسابقه: آتینگ اوزسون!

- در صورت وفات خردسال: آخرت بالانگ بولسون!، یوره گینگه قار یاغسین!

- هنگام زایمان دام: هؤوری کؤپ بولسون!

- به هنگام عیادت بیمار بدحال: آمان ساغ بأری باقسین!

- دعای خیر در حق خانواده زوج جوان: آتا انأ رقیبلی سی بولسون!

- دعای خیر در حق باردار: ساغ آمان یاغتی گونه چیقسین!

- بدرقه راه یا آغاز امری مهم: یولونگ آق یولداشینگ حق بولسون.

- تبریک ازدواج: باغتی داش یارسین!، بختی مانگلایی بولسون!

- بیان تبریک تولد فرزند: یاشی اوزاق بولسون!، صالحی سی بولسون!

- تبریک فرزند پسر: قول توتدونگ می قوتلی بولسون!

- تبریک فرزند دختر: باییدینگ می بختی بولسون!

- به هنگام تداوی بیمار: ام بولسون!، الی ینگیل بولسون!

- دعای خیر در حق نزدیکان مسافر: گیده نینگ آمان گلسین!

- به هنگام ضرر و زیان مالی: باشا گله نینگی ساوسین!، خیرلی چیقداجی بولسون!، الله عوضی نی دولدورسین.

- دعای خیر عمومی: جانینگ ساغ باشینگ دیک بولسون!

- تشکر از شرکت کنندگان مراسم عروسی یا عزا: سیلاغینگز تویونگیزدا قایتسین!، قدمینگیزا ثنا بیتسین!، تانگری یالقاسین.

- پس از صرف غذای میزبان در مهمانی: ساچاغینگا برکت!، قازانانینگ یاشی اوزین!

- به هنگام وداع: خوش قالینگ!، امان اسن قالینگ!

- هنگام خداحافظی از میزبان در مهمانی: اؤیونگ آبادان!

- هنگام خداحافظی: تویدا ساتاشایلی!، ساغلیقدا گوروشیلی.

انتهای پیام/

پربحث ترین ها