پرودگار عالم حضرت ابراهیم را بعد از امتحانات متعدد به مقام امات رساند .
مقام امامت از مقام نبوت و رسالت بالاتر است به جهت اینکه  نبی کسی است که به او وحی می شود و این نقش جایگاهش از انسان های معمولی  بالاتر است و رسول کسی استکه وحی را می گرد کسی است که موظف است به مردم ابلاغ کند  و درگیری ها  بیشتر می شود عده ای با او مقاومت می کنند و برخورد می کنند و امام کسی است که  موظف است که احکام یرا که ابلاغ می کند  در جامعه پیاده کند و این کار را به درگیری های سخت می رساند و کشت و کشتار می رساند و. ااینجاست که باید تلفات بدهدو این مقام مقام ئوالایی است.
امامت را خداوند عالم می فرماید منم که امام را معین می می کنم  خب بعد از امام زمان  عدهای که بخش مادی آن را گرفتن بعضی از علما ی ما فقط وجوهات خمس و ذکات  و ..می گیرند و می گیوند ما  این ولایت را اریم که اینها را از مردم بگیریم اما وقتی به اینها  می گوییم که بیاید امر به معروف و نهی از منکر کنید  و در مقابل یهود و مسیخیت بایستید می گویند اینمربوط به امام زمان (عج) است به اینها می گویند تفکیکی به این نحو که در دیدن تفکیک قائل می شوند  و بین آنچه که در دین به نفع خودشان است و آنچه که به ضررشان است . به ضرر خود را حاضر نیستند انجام دند و می گیوند احکام الهی مخاطب خاص دارد فقط امام معصوم  است که ابدی احکا م را در جامعه اجرا کند و این دروغ محض است  و تهمت به قرآن است.
برطبق آیات قرآن اگر کسی نخواهد احکام الهی را اجرا کند این ظالم کافر و فاسق است. در آیه 60 سوره نساء آمده است  مگر ندیدی افرادی را که گمان می کنند ایمان آورده اند  به قرآن و کتابهای آسمانی قبل از قرآن  و دنبال این هستند که اگر اختلافی با هم داشته باشند ببینند که غیر خدا چه می گویند  یعنی طاغوت  یعنی هرکس راضی شود به حکم غیر از حکم خدا  آن حکم طاغوتی است و این تفکیکی ها می روند  روایتی را پیدا می کنند و می گیوند هر حکومتی  در زمان غیبت طاغوت است و این عجیب استیعنی قرآن می گوید اگر هر آنچه که من ناز ل کردم راضی شوید  شما دنبال طاغوتید اینها روایت می آورند اگر آنچه را که خداوند  نازل کرذه دنبال این باشید طاغوتید  و معلومه  ورایت جعلی و مخالف قرآن است 
 پس خدای عالم امام را قرار داد برای اینکه احکام را براساس دستورا الهی پیاده کند، کسانی که اهل قرآنند  می دانند که احکام الهی نباید تعطیل شود  و تعطیل کردیم می شود طاغوت و حرف تو می شود حرف همان امریکا و یهود و نصرا که چنین عقیده ای داری ؛ پس تو در زمان غیبت به کسی که امام معصوم نزدیکتر است و شرایط آن را دارد  باید اقتدا کنی و  نیساتمگر آنکه "ولی فقیه جامع الشرایط"
کسی که امام شده  او از امات ساقط نمی شود مگر اینکه شرایط را از دست بدهد  مثلااگر کسی ک امام شد به خاطر سن زیاد عقلش ضائل شد  و مشاعرش را از دست داد  و یا فاسق شد  فاجر شد و از عدالت خارج شد و این دیگر شرایط آن را ندارد  اما اگر سن زیاد می تواند یک ولی و امام را از امامت و ولایت بیندازد جواب روشن این است که نه حضرت نوح  دوهزار سال عمر داشت  آیا به خاطر سن زیادش از امات  ولایت افتاد ؟ نه نمیتواند دست ا زولایت بردارد  و نه از ولایت می افتد و نه می تواند استعفا دهد.پیامبر اسلام تا روز آخر نتوانست  ولایت را به علی (ع) واگذار کند چون اگر واگذار می کرد مثلا حداقل یکماه   یک هفته آخر چنین اختلافاتی نمیشد  یک عده نمی گفتند ما خلیفه باشیم . چرا این اینکار را نکرد چون نمی توانست  ولایت را به غیر واذار کند ولو اینکه مریض است و سنش بالارفته و حق ندارد. حضرت امام راحل بالاتر از 90 سال عمر داشتند و دچار سرطان هم بودند نمی توانست ولایت
  را واگذار کند و این مثل روزروشن است  همچنانکه  پدر 120 سال عمر داشته باشد نمی تواند از ولایت فرزندانش را به کس دیگر واگذار کند و این مسئله مسلم است برای کسی که ولی امر مسلمین است.
اما غیر ولی امر مسلمین  اگر مسئولیتی  از طرف ولی امر واگذار شده که آقا شما مثلا جز شورای نگهبان باش و شما نمیانده من در فلان استان باش اگر جوان 25 ساله هم که باشه اگر یک روز  نه یک ساعت اگر ولی امر راضی به نمایندگی ایشان نباشد  نمایندگی اش شرعا حرام است و در هر امری که بخواهد تصرف کند حرام  است. این نیست که بگوییم که ماهم انقلابی بودیم  و از ابتدای انقلاب در کنار ایشان بودیم و حتی بگوییم که سابقه ما از ایشان بیشتر بود که ما این نمایندگی را داریم. این شرعی نیست .
نمی توانید بگویید که من سالمم و روی نیم ساعت  و یا پنجاه دقیقه  راهپیمایی میکنم و اگر 24 ساعت هم انرژی داشته باشی و راهپیمایی  کنی نمیتوانی حتی یکساعت شرعا در ولایت بمانی و این قانون الهی است . بی جهت باشبکه های خبری جمع می شوید و حرف می زنید سن رهبری را  می گوید  و سن خودتان را می گویید . این را بدانید که مردم انقلابی  هیچوقت بخاطر هیچکس به جهنم نمی روند  واین  را تا
 

ریخ انقلاب نشان داد که افرادی در سطح کشور جایگاه داشتند و خیلی قوی بودند و در رفراندم ها بالای 20 میلیون رای آوردند غیر از یک عده ای منافق و ضد انقلاب و وابسته به خارج و فریبخورده که برای آنها سنگشان را به سینه زدند  توجهی  نکردند پس نمایندگی ولایت فقیه تا زمانی اعتبار دارد که رهبر انقلاب قلبا راضی باشد و اگر راضی نباشند و شما بخواین جوسازی کنید   و فکر کنی میتوانی از از حمایت مردم استفاده کنی سخت در اشتباهی . امامت و  ولایت قابل استعفا نیست و از هرنماینده ای خواستند که شما به علت پیری استعفا بده  نمی توانی یکروز باشد . البته این پیری یک احترام است . و آیت الله جنتی را داریم با بیش از 90 سال سن رهبرانقلاب نظارتشان را در شورای نگهبان را تمدید می کنند . اما یک عده دزدی دارند یا از موقعیت سو استفاده می کنند یا نیروهای  انقلابی را زمین گیر می کنند   و بچه های منافقشان را جمایت می کنند و منابع طبیعی را نابود کرده انند و هزاران کار دیگر  و به احترام  اینکه آبروشان حفظ شود و می گویند بهسنشان زیاد است . این احترام بد است؟ کسی را بخوای آبرویش را نگه داری؟ و بهانه بتراشی و شما   به این بهانه برو دنبال زندگیت بعد شما بایی و بگویی که سن من  از رهبر انقلاب کمتر است و من حاضر نیستم استعفا دهم رهبر انقلاب خودشان ستعفاد دهد و این نهایت بی شرمی است

 
پرودگار عالم حضرت ابراهیم را بعد از امتحانات متعدد به مقام امات رساند .
مقام امامت از مقام نبوت و رسالت بالاتر است به جهت اینکه  نبی کسی است که به او وحی می شود و این نقش جایگاهش از انسان های معمولی  بالاتر است و رسول کسی استکه وحی را می گرد کسی است که موظف است به مردم ابلاغ کند  و درگیری ها  بیشتر می شود عده ای با او مقاومت می کنند و برخورد می کنند و امام کسی است که  موظف است که احکام یرا که ابلاغ می کند  در جامعه پیاده کند و این کار را به درگیری های سخت می رساند و کشت و کشتار می رساند و. ااینجاست که باید تلفات بدهدو این مقام مقام ئوالایی است.
امامت را خداوند عالم می فرماید منم که امام را معین می می کنم  خب بعد از امام زمان  عدهای که بخش مادی آن را گرفتن بعضی از علما ی ما فقط وجوهات خمس و ذکات  و ..می گیرند و می گیوند ما  این ولایت را اریم که اینها را از مردم بگیریم اما وقتی به اینها  می گوییم که بیاید امر به معروف و نهی از منکر کنید  و در مقابل یهود و مسیخیت بایستید می گویند اینمربوط به امام زمان (عج) است به اینها می گویند تفکیکی به این نحو که در دیدن تفکیک قائل می شوند  و بین آنچه که در دین به نفع خودشان است و آنچه که به ضررشان است . به ضرر خود را حاضر نیستند انجام دند و می گیوند احکام الهی مخاطب خاص دارد فقط امام معصوم  است که ابدی احکا م را در جامعه اجرا کند و این دروغ محض است  و تهمت به قرآن است.
برطبق آیات قرآن اگر کسی نخواهد احکام الهی را اجرا کند این ظالم کافر و فاسق است. در آیه 60 سوره نساء آمده است  مگر ندیدی افرادی را که گمان می کنند ایمان آورده اند  به قرآن و کتابهای آسمانی قبل از قرآن  و دنبال این هستند که اگر اختلافی با هم داشته باشند ببینند که غیر خدا چه می گویند  یعنی طاغوت  یعنی هرکس راضی شود به حکم غیر از حکم خدا  آن حکم طاغوتی است و این تفکیکی ها می روند  روایتی را پیدا می کنند و می گیوند هر حکومتی  در زمان غیبت طاغوت است و این عجیب استیعنی قرآن می گوید اگر هر آنچه که من ناز ل کردم راضی شوید  شما دنبال طاغوتید اینها روایت می آورند اگر آنچه را که خداوند  نازل کرذه دنبال این باشید طاغوتید  و معلومه  ورایت جعلی و مخالف قرآن است 
 پس خدای عالم امام را قرار داد برای اینکه احکام را براساس دستورا الهی پیاده کند، کسانی که اهل قرآنند  می دانند که احکام الهی نباید تعطیل شود  و تعطیل کردیم می شود طاغوت و حرف تو می شود حرف همان امریکا و یهود و نصرا که چنین عقیده ای داری ؛ پس تو در زمان غیبت به کسی که امام معصوم نزدیکتر است و شرایط آن را دارد  باید اقتدا کنی و  نیساتمگر آنکه "ولی فقیه جامع الشرایط"
کسی که امام شده  او از امات ساقط نمی شود مگر اینکه شرایط را از دست بدهد  مثلااگر کسی ک امام شد به خاطر سن زیاد عقلش ضائل شد  و مشاعرش را از دست داد  و یا فاسق شد  فاجر شد و از عدالت خارج شد و این دیگر شرایط آن را ندارد  اما اگر سن زیاد می تواند یک ولی و امام را از امامت و ولایت بیندازد جواب روشن این است که نه حضرت نوح  دوهزار سال عمر داشت  آیا به خاطر سن زیادش از امات  ولایت افتاد ؟ نه نمیتواند دست ا زولایت بردارد  و نه از ولایت می افتد و نه می تواند استعفا دهد.پیامبر اسلام تا روز آخر نتوانست  ولایت را به علی (ع) واگذار کند چون اگر واگذار می کرد مثلا حداقل یکماه   یک هفته آخر چنین اختلافاتی نمیشد  یک عده نمی گفتند ما خلیفه باشیم . چرا این اینکار را نکرد چون نمی توانست  ولایت را به غیر واذار کند ولو اینکه مریض است و سنش بالارفته و حق ندارد. حضرت امام راحل بالاتر از 90 سال عمر داشتند و دچار سرطان هم بودند نمی توانست ولایت
  را واگذار کند و این مثل روزروشن است  همچنانکه  پدر 120 سال عمر داشته باشد نمی تواند از ولایت فرزندانش را به کس دیگر واگذار کند و این مسئله مسلم است برای کسی که ولی امر مسلمین است.
اما غیر ولی امر مسلمین  اگر مسئولیتی  از طرف ولی امر واگذار شده که آقا شما مثلا جز شورای نگهبان باش و شما نمیانده من در فلان استان باش اگر جوان 25 ساله هم که باشه اگر یک روز  نه یک ساعت اگر ولی امر راضی به نمایندگی ایشان نباشد  نمایندگی اش شرعا حرام است و در هر امری که بخواهد تصرف کند حرام  است. این نیست که بگوییم که ماهم انقلابی بودیم  و از ابتدای انقلاب در کنار ایشان بودیم و حتی بگوییم که سابقه ما از ایشان بیشتر بود که ما این نمایندگی را داریم. این شرعی نیست .
نمی توانید بگویید که من سالمم و روی نیم ساعت  و یا پنجاه دقیقه  راهپیمایی میکنم و اگر 24 ساعت هم انرژی داشته باشی و راهپیمایی  کنی نمیتوانی حتی یکساعت شرعا در ولایت بمانی و این قانون الهی است . بی جهت باشبکه های خبری جمع می شوید و حرف می زنید سن رهبری را  می گوید  و سن خودتان را می گویید . این را بدانید که مردم انقلابی  هیچوقت بخاطر هیچکس به جهنم نمی روند  واین  را تا
 

ریخ انقلاب نشان داد که افرادی در سطح کشور جایگاه داشتند و خیلی قوی بودند و در رفراندم ها بالای 20 میلیون رای آوردند غیر از یک عده ای منافق و ضد انقلاب و وابسته به خارج و فریبخورده که برای آنها سنگشان را به سینه زدند  توجهی  نکردند پس نمایندگی ولایت فقیه تا زمانی اعتبار دارد که رهبر انقلاب قلبا راضی باشد و اگر راضی نباشند و شما بخواین جوسازی کنید   و فکر کنی میتوانی از از حمایت مردم استفاده کنی سخت در اشتباهی . امامت و  ولایت قابل استعفا نیست و از هرنماینده ای خواستند که شما به علت پیری استعفا بده  نمی توانی یکروز باشد . البته این پیری یک احترام است . و آیت الله جنتی را داریم با بیش از 90 سال سن رهبرانقلاب نظارتشان را در شورای نگهبان را تمدید می کنند . اما یک عده دزدی دارند یا از موقعیت سو استفاده می کنند یا نیروهای  انقلابی را زمین گیر می کنند   و بچه های منافقشان را جمایت می کنند و منابع طبیعی را نابود کرده انند و هزاران کار دیگر  و به احترام  اینکه آبروشان حفظ شود و می گویند بهسنشان زیاد است . این احترام بد است؟ کسی را بخوای آبرویش را نگه داری؟ و بهانه بتراشی و شما   به این بهانه برو دنبال زندگیت بعد شما بایی و بگویی که سن من  از رهبر انقلاب کمتر است و من حاضر نیستم استعفا دهم رهبر انقلاب خودشان ستعفاد دهد و این نهایت بی شرمی است

 

جشن میلاد حضرت امام رضا(ع) با حضور خادمان حرم مطهر رضوی در مسجد جامع روستای سرکلاته گرگان برگزار شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هشدار داد که هرگونه استفاده از زور علیه ایران به فروپاشی منطقه منجر خواهد شد.

با اینکه به گفته پلیس سگ گردانی در اماکن عمومی مانند پارک ها ممنوع اعلام شده است اما در روز اول ماه مبارک رمضان شاهد حمله سگ و صاحبش به یک دانشجو هستیم.