نماینده مردم شرق گلستان در خصوص استانی شدن انتخابات گفت: این طرح دارای ضعفها و قوتهایی است و ما منتظر بررسی نهایی طرح هستیم.

به گزارش گلستان ما به نقل از راه اترک، عده از نمایندگان مجلس هم اکنون به دنبال بررسی طرح استانی شدن انتخابات برای انتخابات سال بعد هستند.

طرح استانی شدن انتخابات نزدیک به 4 سال پیش در مجلس مطرح شد و این طرح مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت.

اما این طرح برای بار دوم امسال توسط 121 نماینده دوباره به جریان افتاده است.

بر اساس این طرح، در انتخابات مجلس محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه استانی انتخابات محدود می‌شود و نمایندگان هر حوزه استانی معادل تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه موجود در استان هستند - که مستند به قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخابیه مجلس و اصلاحات بعدی آن تعیین می‌شود – که از هر حوزه انتخابیه موجود در استان نامزد یا نامزدهایی که حداقل ۲۰ درصد آرای صحیح ماخوذه حوزه انتخابیه را کسب کرده باشند و بالاترین رای را به دست آورده باشند، نماینده و نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می‌شوند.

حسن بیارجمندی استاد حقوق اساسی در خصوص این طرح می گوید: «اگر چه « طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس» برای کشور های دارای جمعیت یکدست و  فاقد تنوع قومی و مذهبی و نژادی ،قابلیت اجرایی دارد و می تواند تجلی و مظهر حاکمیت ملی باشد اما در کشور ایران با این تنوع قومی و مذهبی و نیز پراکندگی جمعیتی به تفکیک خاص و برجسته در مرکز و پیرامون نه تنها فاقد این ویژگی بلکه بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی خواهد بود؛»

شهرام کوسه غراوی، نماینده مردم شرق گلستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به خبرنگار راه اترک گفت: این طرح ضعفها و قوتهایی دارد که باید منتظر بررسی های نهایی طرح ماند.

وی در خصوص نظر خودشان در این خصوص هم گفت: منتظر بررسی نهایی هستیم و بعد از آن نظر را خواهیم داد.

انتهای پیام/