تمام هویتهای کمالی  که در انسان متصور است و در زن تصور دارد تمام دراین زن است ، زنی که تمام خاصه های انبیا در اوست زنی که اگر مرد بود ، نبی بود و زنی که اگر مرد بود جای رسول الله بود .

به گزارش گلستان ما ؛ امام خمینی (ره) در خصوص شخصیت والای حضرت زهرا می فرمایند :

تمام ابعادی  که برای زن متصور است و برای یک انسان متصور است در فاطمه زهرا سلام الله علیها جلوه کرده است، یک زن معمولی نبوده است یک زن روحانی ، یک زن ملکوتی ، یک انسان به تمام معنا انسان ، تمام نسخه انسانیت ، تمام حقیقت زن ، تمام حقیقت انسان ، او زن معمولی نیست ، اوموجود ملکوتی است که که در عالم به صورت یک زن ظاهر شده است .

تمام هویتهای کمالی  که در انسان متصور است و در زن تصور دارد تمام دراین زن است ، زنی که تمام خاصه های انبیا در اوست زنی که اگر مرد بود ، نبی بود و زنی که اگر مرد بود جای رسول الله بود .

جلوه های ملکی و ناسوتی همه در این موجود مجتمع است انسانی است به تمام معنا انسان ، زنی است به تمام معنا زن ، از برای زن ابعاد مختلفه است چنانچه برای مرد و برای انسان این صورت طبیعی نازلترین مرتبه انسان است و نازلترین مرتبه زن  است و نازلترین مرد است .

لکن از همین مرتبه نازل حرکت به سوی کمال است، انسان موجود متحرک است از مرتبه طبیعت تا مر تبه غیب ، تا فنا در الوهیت برای صدیقه طاهره این مسائل ، این معانی  حاصل است  از مرتبه طبیعت شروع کرده است  ، حرکت معنوی با قدرت الهی با دست غیبی  با تربیت رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم  مراحل را طی کرده است تا رسیده به مرتبه ای که دست همه از او کوتاه است.

انتهای پیام /

پربحث ترین ها