فرمانده انتظامی گنبد کاووس از دستگیری 41 تبعه افغان در این شهرستان خبر داد.

سامانه ارتباط مردمی دولت (سامد) با حضور استاندار گلستان افتتاح شد.

مردم منطقه وسیع فندرسک دیر زمانی است که خواستار استقلال و بدست آوردن فرمانداری هستند تا امکانات ، سرمایه ها و هویت به باد رفته خود را دوباره احیا کرده و طرحی نو برای فردای خویش پایه گذاری کنند.

اولین مجمع عمومی شوراي مشترك بازرگانی ایران و قزاقستان با دستورکار انتخابات هیات مدیره شورا برگزار شد و امیرعابدي نائب رئیس اول اتاق بازرگانی گرگان به عنوان رئیس شوراي مشترك بازرگانی ایران و قزاقستان انتخاب شدند.

حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان گلستان نشست تخصصی حجاب و عفاف برگزار کرد.

بر اساس قیمتهای جدید کوبیده در رستورانها 2650 و در جیگرکی ها 2900 تومان و جیگر خالص و مخلوط 2400 تومان محاسبه می شود.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور نوشت: توسعه شرق و نوارساحلی جنوب ایران ازاهداف بلند برنامه توسعه متوازن و ملی ایران بوده و در کنار توسعه روابط با کشورهای همسایه که عمق استراتژیک تعاملات اقتصادی ایران است نشان دهنده یکپارچگی برنامه ها و اهداف کلان دولت است.

نماینده مردم گرگان گفت: طبق ابلاغیه معاونت رئیس جمهور اداره کل راه آهن بنام استان گلستان است و لا غیر و وزیر هم قول داد قبل از سفر به گلستان تابلو فعلی را درست کند.

بطور کلی 9 گروه مشمول خدمات پرستاری و مراقبتی دسته بندی شده و مشخص شد که کدام گروه ها به سه شیفت پرستاری نیاز دارند مانند افرادی که در مراحل پایانی سرطان هستند و به همین ترتیب دسته بندی اعلام شد.

نماینده مردم گرگان گفت: مصیبتهای امروز کشور ناشی از فتنه 88 و هزینه هایی است که فتنه گران به کشور وارد کردند.

رییس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت های استان گلستان گفت : خصوصی ساز مدارس قانونی صورت گرفته است  که در استان گلستان 42 آموزشگاه شهری و روستایی در قالب این طرح سازماندهی شده اند، حق چیدمان و بکارگیری نیروها نیز از حقوق موسس می باشد.