سوء مدیریت شهرداری کلاله باعث این شده است که تجهیزات روشنایی میدان احمدی شهرستان کلاله در معرض سرقت، خراب شدن و غیره قرار گیرد.

مدیر آموزش و پرورش کلاله:طی روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ تیر ۲هزار و ۴۹۴ نفر داوطلب آزمون کنکور در کلاله، به رقابت علمی پرداختند.

رئیس دادگستری شهرستان کلاله گفت: پارسال 95 هکتار از  اراضی ملی استان سال گذشته با رای دادگاه خلع ید و سند آن به نام منابع طبیعی صادر شد.

مولوی فرهمند از علمای برادران اهل سنت از استان گلستان در طی مصاحبه ای با یکی از وب سایت های دینی نظر خود در باره برخی از شبکه ها مانند، من و تو، کلمه، نور را بیان کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کلاله گفت: ۲۴۹۴ نفر کلاله ای در کنکور ۹۸ در ۱۵ حوزه امتحانی با یکدیگر رقابت علمی می کنند.

پربحث ترین ها