فرماندار شهرستان کردکوی گفت: مرکز پزشکی قانونی غرب استان گلستان در سال جاری در زمینی به مساحت ۷۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان در قسمت شمالی شهر کردکوی و در ابتدای جاده کردکوی به ترکمن احداث می شود.

به گزارش گلستان ما به نقل از رادکانا؛ زارعی مدیرکل پزشکی قانونی استان گلستان با ابراهیم قدمنان فرماندار کردکوی دیدار کرد.

دو طرف در زمینه مسائل مختلف از جمله چگونگی عملیات اجرایی ساخت مرکز پزشکی قانونی غرب استان گلستان در کردکوی گفتگو و بحث و تبادل نظر کردند.

در پایان این جلسه قدمنان فرماندار کردکوی در خصوص این دیدار صمیمانه اظهار داشت: کار ساخت مرکز پزشکی قانونی غرب استان گلستان در سال جاری در زمینی به مساحت ۷۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان در قسمت شمالی شهر کردکوی و در ابتدای جاده کردکوی به ترکمن شروع می شود.

انتهای پیام/