رانش زمین به ۴ هکتار از اراضی کشاورزی، راه دسترسی، پل ها و خطوط انتقال برق روستاهای مینودشت خسارت وارد کرده است.

به گزارش گلستان ما، معاون منابع طبیعی و آبخیزداری مینودشت گفت: پس از بارش شدید بارا در ارتفاعات شهرستان مینودشت به اراضی کشاورزی، راه دسترسی و پل های مسیر و خطوط انتقال برق  روستاهای قلعه قافه، نرسه و صفی آباد این شهرستان خسارت وارد کرده است و برخی از اهالی منازل خود را ترک کرده اند.

تصاویر رانش زمین و تخریب منازل در روستای قلعه قافه مینودشت

mino1 1

mino1 1

mino1 1

mino1 1

mino1 1

mino1 1

mino1 1

mino1 1

mino1 1

mino1 1

mino1 1

mino1 1

mino1 1

mino1 1

mino1 1

mino1 1

mino1 1

mino1 1

mino1 1

mino1 1

mino1 1

 تصاویر رانش زمین و تخریب منازل در روستای نرسه مینودشت

mino2 1

mino2 1

 تصاویر رانش زمین و آب گرفتگی در روستای صفی آباد مینودشت

mino2 1

mino2 1

 تصاویر وضعیت اسفبار راه های روستایی مینودشت پس از بارش شدید باران و رانش زمین

Raha 1

Raha 1

Raha 1

Raha 1

Raha 1

Raha 1

Raha 1

Raha 1

Raha 1

Raha 1

Raha 1

Raha 1

Raha 1

Raha 1

Raha 1

Raha 1

Raha 1

Raha 1

Raha 1

Raha 1

Raha 1

Raha 1

انتهاي پيام/

پربحث ترین ها