دانشجویان و اساتید شهرهای تبریز ،زنجان، اصفهان بجنورد، شیراز، دامغان, تهران و باهمکاری شهرداری مینودشت چیدمانی ازتنه های درختان رادر تفرجگاه آق چشمه مینودشت به نمایش گذاشتند.

بزرگترین چیزی که از فراهم کردن آن غفلت ورزیده ایم عبارت است از فراهم کردن یک کالبد متناسب شهری برای« روح جمعی واحد» مردم آن شهر که جامعه شناسان شهری از آن به هویت شهری یاد می کنند.

پربحث ترین ها