شهردار مراوه تپه در خصوص قطعی چندی قبل گاز جایگاه سی ان جی این شهرستان توضیح داد.

به گزارش گلستان ما به نقل از راه اترک، چندی پیش، گاز تنها جایگاه سی ان جی شهرستان قطع شد و خبری در خصوص گلایه شهروندان مراوه ای و مسافرین مراجعه کننده به این جایگاه در همین سایت خبری منتشر شد.

گلالک بیگی زاده، شهردار مراوه تپه در خصوص موضوع قطع گاز و افت فشار روی داده به خبرنگار راه اترک گفت: یک قطعی گاز بیشتر نبوده و مورد اعلام شده مربوط به اداره برق و افت فشار روی داده که توضیح مسئول فنی شهرداری ما موید این مطلب است.

نامه علی محمدی، مسئول فنی و عمرانی به شهردار که توسط خود شهردار برایمان ارسال شده است به شرح زیر می باشد:

شهردار محترم

سلام علیکم

احتراما بدین وسیله به استخضار جنانبعالی می رساند که جایگاه CNG در تاریخ 96/11/17 توسط آقاس شکی، نماینده شرکت آسیا نیروگاز، سرویس کامل شده و کلیه ایرادات و نواص فنی آن برطرف گردید. از آن تاریخ به بعد جایگاه CNG به علت نقص فنی تعطیل نشده است بلکه به علت افت فشار برق در چند مرحله به صورت مقطعی تعطیل شده است.
لازم به ذکر است قبل از افت فشار برق، احتمال کاهش افت فشار برق از طرف اداره برق به جایگاه CNG اعلام گردیده است و همچنین موقع تعطیلی جایگاه به علت افت فشار برق به مراجعین محترم نیز توسط کارکنان جایگاه CNG اعلام شده است که جایگاه به علت افت فشار برق تعطیل می باشد.
مراتب جهت استحضار به حضور اعلام می گردد.
مسئول واحد فنی و عمرانی
علی محمد محمدی

تصویر اصل نامه در زیر می آید:

NAMH

انتهای پیام/