رئیس اداره منابع طبیعی مراوه تپه در خصوص تخریب جایگاه دام عشایر مراوه تپه گفت: تخریب جایگاه دامداری فاقد مجوزدارای حکم خلع ید و قلع ازدادگاه بوده که با حضور مامورین کلانتری و مامور اجرای احکام دادگاه ومامورین این اداره اجرا شده است.

به گزارش گلستان ما به نقل از راه اترک، روز گذشته، جمعی از عشایر کرد منطقه مراوه تپه در محل فرمانداری شهرستان تجمع کرده و نسبت به تخریب خانه و محل دام های خود توسط ماموران منابع طبیعی معترض بودند.

این جریان با توضیح اسماعیل تاجی قره جه، فرماندار مراوه تپه مبنی بر تعیین ممیزی خاتمه یافت.

فرشید رحمانی، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان مرزی مراوه تپه در تماس با راه اترک در این خصوص گفت: اکثریت مراتع شهرستان مراوه تپه جزء مراتع قشلاقی استان گلستان بوده و در فصل قشلاق از اول آذرماه لغایت پایان اسفند ماه هرسال به مدت 4 ماه پذیرای عشایر بومی ترکمن و عشایر کرد استان خراسان شمالی و رضوی  و عشایر استان سمنان می باشد و بهره برداری و تعلیف دام عشایر مذکور براساس شناسنامه ممیزی مراتع و با پروانه های مرتعداری و یا طرح های مرتعداری می باشد و به استناد شرایط و ضوابط و دستورالعمل ممیزی مراتع دامداران کرد و ترکمن ذیحق و دارای پروانه چرا اجازه تعلیف دام از مراتع و احداث جایگاه دام را دارند و دامداران فاقد پروانه  اجازه چرای دام از مرتع و احداث جایگاه دام در مراتع را ندارند.

رحمانی افزود: متاسفانه برخی افراد بدون پروانه در مراتع شهرستان وارد و اقدام به ساخت و ساز در اراضی منابع ملی و مراتع را نموده که این اداره حسب وظیفه قانونی نسبت به تشکیل پرونده تعلیف غیر مجاز، تخریب و تصرف و دادخواست قلع و قمع جایگاه  دام فاقد مجوز از مراجع قضایی اقدام می نماید.

وی در خصوص تجمع برخی از عشایر در جلوی فرمانداری شهرستان، گفت: حضور تعداد بسیار کمی از دامداران غیرذیحق در جلوی فرمانداری به دلیل اجرای فقط یک مورد حکم قلع و قمع جایگاه دام غیرمجاز بوده است.

رحمانی افزود: یک نفردامدار غیر ذیحق و فاقد پروانه با تعداد ۶ مورد پرونده تعلیف غیرمجاز، و چراندن و از بین بردن تعداد زیادی از نهالهای جنگلی دست کاشت وسنواتی، تخریب و تصرف و احداث جایگاه دامداری فاقد مجوزدارای حکم خلع ید و قلع ازدادگاه بوده که با حضور مامورین کلانتری و مامور اجرای احکام دادگاه ومامورین این اداره اجرا شده و مجددا اقدام به ساخت و ساز در اراضی ملی و مرتع خلع ید شده مذکور نموده و این اداره به منظور حفظ انفال و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال اقدام قانونی به عمل آورده است.

انتهای پیام/