روز گذشته مراوه تپه شاهد تصادفی خونین بود.

به گزارش گلستان ما به نقل از اترک، محور مراوه تپه به گنبد در روز گذشته شاهد تصادفی خونین و مرگبار بود.

یک دستگاه کامیون خاور با یک دستگاه موتورسیکلت در نزدیکی روستای ساری قمیش مراوه تپه تصادف می کنند.

تصادف در ساعت حدود 9 شب روی می دهد و متاسفانه دو نفری که با موتور سیکلت بودند به شدت مجروح می شوند و یکی از آنها فوت کرده و دیگری در بیمارستان بستری می باشد.

motor94

راننده خاور به همراه زن و 3 فرزندش نیز هم اکنون در بیمارستان بستری می باشند.

همچنین در تصادفی دیگر در نزدیکی روستای صوفیان کلاله نیز در ساعت حدود 19 روی می دهد که منجر به مجروح شدن یک نفر می شود.

محورهای روستایی مراوه تپه به خصوص در نزدیکی روستاها نیاز به روشنایی جاده دارد.

انتهای پیام/