کشت طلای سرخ در شهرستان مراوه تپه آغاز شد.

به گزارش گلستان ما به نقل از اترک، کشت زعفران یا همان طلای سرخ در شهرستان مراوه تپه آغاز شد.

شهرستان مراوه تپه از نظر آب و هوا نزدیکترین آب و هوا را با مناطق کشت این محصول استراتژیک در استان خراسان دارد.

امسال برای اولین بار کشت این محصول در شهرستان به صورت اصولی آغاز شد.

در سالهای گذشته برخی از شهروندان مراوه ای به صورت محدود در منازل اقدام به کشت این محصول نموده بودند. محصول برداشت شده از نظر کیفیت بسیار با کیفیت بود.

همین امر موجب شد تا در سال جاری برخی از کشاورزان منطقه برای کشت این محصول رغب کرده و با کمک جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی اقدام به کشت زعفران نمایند.

انتهای پیام/