رییس جهاد کشاورزی بندرگز گفت : با افزایش سطح زیر کشت دانه ای روزغنی کلزا از هم اکنون به دنبال مرکز خرید و وجه پرداختی آن هستیم.

به گزارش گلستان ما به نقل از کناره ، عبدالهی رییس جهاد کشاورزی شهرستان بندرگز در گفت و گو با خبرنگار کناره اظهار داشت :  کشت دانه های روغنی کلزا در سال 96 نسبت به سال 95 از رشد 100 درصدی در سطح شهرستان بندرگز برخوردار است و عملا سطح زیر کشت سال 96 به 1200 هکتار رسیده است ، با افزیش سطح زیر کشت،  تولید نیز افزایش می یابد که پیش بینی می شود 2هزار تن  محصول برداشت شود که از هم اکنون به دنبال مرکز خرید و وجه پرداختی آن هستیم.

عبداللهی افزود : مزارع کلزای شهرستان در وضع مطلوبی قرار دارد و ما  در حال برنامه ریزی هستیم که با در زمان داشت نیز با توجه به اینکه تمامی نهاده های کشاورزی اعم از انواع کودهای شیمیایی و سموم ،

کشاورزان با مراجعه به مراکز خدمات نسبت به تحویل نهاده ها جهت عملیات داشت محصول از این نهاده ها استفاده کنند.

زراعت گندم در بندرگز

رییس جهاد کشاورزی شهرستان بندرگز با اشاره به کشت گندم در شهرستان بندرگز گفت : تا کنون حدود 2200 هکتار قرار داد سطح زیر کشت گندم شده و با توجه به اینکه برداشت سویا در شهرستان با تاخیر انجام شده در حال آماده سازی و کشت مزارع خود هستند.

گفتنی است گندم استان گلستان جزء با کیفیت ترین محصولات کشور محصوب می شود.

انتهای پیام/