چند روز است که شهرداری آزادشهر، برای رفع مشکل ترافیکی که به دلیل کم عرضی خیابان به وجود می آید، بجای تامین هزینه خرید مغازه ها برای تعریض خیابان ها ، دست به پیاده روها برده و با کم کردن عرض پیاده روها قصد تعریض خیابان را دارد.

به گزارش گلستان ما به نقل از تیتر آزاد، شهر آزادشهر ۳ خیابان اصلی دارد که از ورودی شهر تا ۱۰۰ متری فلکه مرکزی عریض و دارای بلوار است، اما در ۱۰۰ متر آخر بسیار تنگ می شود و در زمان اوج ترافیک رفت و آمد خودروها به مشکل می خورد.

چند روز است که شهرداری آزادشهر، برای رفع مشکل ترافیکی که به دلیل کم عرضی خیابان به وجود می آید، بجای تامین هزینه خرید مغازه ها برای تعریض خیابان ها ، دست به پیاده روها برده و با کم کردن عرض پیاده روها قصد تعریض خیابان را دارد.

کسبه ای که شهرداری در نزدیکی عید، جلوی مغازه آنها را کنده است، ۱۲ روز پیش قبل از آغاز این طرح در مخالفت با آن اعتراض خود را به فرمانداری و استانداری انجام دادند، اما طرح بدون توجه به اعتراض مغازده داران شروع شد.

3

چند نکته راجع به این طرح قابل توجه است که به آن می پردازیم؛

نخست آنکه پیاده روی این خیابانها جزء پر تردد ترین پیاده روهای شهر است و در ساعات شلوغی، مملو از جمعیت می شود. بخصوص در زمان تعطیلی مدارس، برگزاری مراسمات و نزدیکی اعیاد.

حال سوال این است، آیا مسئولین فکری بحال تردد عابرین پیاده کرده اند! ؟

آیا عابرین پیاده باید به مانند قسمتهای دیگر شهر باید بخاطر عم عرض بودن پیاده رو از داخل خیابان گذر کنند و جان خود را به خطر بیندازند!؟

2

نکته دوم در خصوص این طرح، علت ترافیک در این خیابانها است. یکی از علل ترافیک سنگین در این خیابانها، پارک ماشین‮های کسبه و مراجعین در حاشیه خیابان است.

آیا پلیس با ماشین های خاطی برخورد نمی کند! پاسخ این است؛ پلیس نمی تواند با پارک ماشین این کسبه برخورد کند، زیرا این کسبه حق پارکینگ را ر جریمه ساخت مغازه به شهرداری داده اند، اما شهرداری هیچ پارکینگی برای آنها نساخته است.

سوال؛ آیا ساخت پارکینگ در این خیابانها ترافیک را کم نمی کرد و به اندازه عقب نشینی پیاده رو موثر نبود!؟

نکته سوم، این خیابانها با توجه به اجرای طرح کنونی هم ، در آینده ای نزدیک جوابگوی ترافیک معمولی شهر نخواهد بود چه برسد به ترافیک شب عید و ... .

آیا مسئولین شهر نباید برای تعریض خیابان فکر اساسی می کردند!

آیا نمی‮شد نماینده محترم بجای خرج کردن برگه های امتیاز خود در انتصابات ، از آن برگه ها در جذب بودجه برای مشکلات شهر استفاده کند!؟

نکته آخر که جالب‮ترین آنها هم است، نصب بنر تشکر کسبه از شهرداری است، در حالیکه کسبه شاغل در مسیر طرح نسبت به این طرح نازاضی هستند!

1

یعنی کسبه شاغل در قسمت عریض خیابان شهید بهشتی که ربطی به این طرح نداشته‮اند از شهرداری تشکر کرده اند!

شاید کسبه ناراضی از اینکه به اعتراض آنها توجهی نشده بنر تشکری نوشته اند تا دل شهردار را بدست بیاوردن تا ... !

انتهای پیام/