صبح امروز ۶ کارگر شرکت فضای سبز تمیشه ، که با شهرداری آزادشهر همکاری دارد، از کار اخراج شدند.

به گزارش گلستان ما به نقل از تیتر آزاد، شهرام سعیدی، شهردار آزادشهر، در این خصوص اعلام کرد: این کارگران، برای تنبیه، بطور موقت از کار معلق شده اند و بزودی به سر کار بر می گردند.

پارسایی مدیر شرکت تمیشه نیزدر این خصوص اظهار کرد: این کارگران کم کاری می کردند و چند بار هم به آنها تذکر داده بودیم و خودشان باعث شدند همکاری را با آنها ادامه ندهیم. شهرداری نیز بلافاصله ۶ نفر دیگر را برای جایگزینی این کارگران معرفی کرد و ما با آنها قرار داد بسته ایم.

پارسایی در خصوص بازگشت مجدد این کارگران به کار، بیان کرد: شهردار برای بازگشت این کارگران به کار، با بنده تماس گرفته است، اما تعداد نیروهایی ما در قرارداد ۲۷ نفر پیش بینی شده است. این در حالی است که در حال حاضر ما ۲۸ نفر مشغول به کار داریم و افزودن این ۶ نفر هزینه های بیشتری را بر شرکت ما تحمیل می کند.

مدیر شرکت تمیشه افزود: اگر شهرداری قرارداد ما را ۲۵ درصد افزایش دهد، حتما این کارگران را دوباره به کارگیری خواهم کرد.

حال سوال اینجاست، اگر عدم ادامه همکاری با این کارگران بخاطر تنبیه آنها بوده است و قرار بوده که بعد از چند روز به سر کار برگردند، چرا بلافاصله و کمتر از چند ساعت افرادی را برای جایگزینی آنها معرفی کرده اند!

چرا این کارگران در نزدیکی عید از کار بیکار شده اند! آیا عدم مدیریت باعث این اتفاق شده است و یا مطلب دیگری پشت پرده ی این ماجر وجود دارد!؟

آیا شهرداری با ۲۵ درصد افزایش قرارداد موافقیت می کند و این کارگران به سر کار بازخواهند گشت؟!

انتهای پیام/