ظهر روز گذشته 25 آذرماه دفتر مجمع شباب المومنین کردکوی توسط افرادی از طرف شهرداری کردکوی شکسته شد.

 به گزارش گلستان ما ؛ حوالی ظهر روز گذشته 25 آذرماه بود که تعدادی از افراد با لباس شخصی که نه حکم داشتند و نه مجوز و خود را از طرف شهرداری کردکوی معرفی کرده بودند اقدام به شکستن قفل دفتر مجمع شباب المومنین کردکوی کردند .

این افراد بعد از شکستن قفل کلیه وسایل و امکانات آن را سوار کامیون کرده و آماده رفتن شدند که نگهبان پاساژ با تلفن به یکی از اعضای مجمع ، این قضیه را با وی میان گذاشت .

عضو مجمع بلا فاصله به محل آمد و مانع بردن وسیله ها شد . گویا به آن افراد گفته شده بود که این وسایل متعلق به شهرداری است در حالی که افراد منتسب به مجمع اعلام کردند که کلیه امکانات متعلق به مجمع شباب المومنین بوده است .

اما قصه از آنجا شروع شد که در زمان شهردار سابق شهرستان کردکوی دفتری در پاساژ شهرداری کردکوی به مجمع المومنین اختصاص یافت تا در سطح شهر کار فرهنگی بکند .

گفته می شود قرارداد این مغازه تا 1/1/93 بوده که بعد از آن اعضای مجمع با بالو شهردار جدید وارد مذاکره شده و شهردار هم تلویحا با خواسته های این گروه موافقت و اظهار مساعدت کرد.

اما بعد از مدتی پیغام ها مبنی بر تخلیه مکان شروع شد و نهایتا ظهر دیروز افرادی از طرف شهرداری به این محل رفته و طبق شواهد قفل درب مجمع شباب المومنین را شکستند .

اعضای مجمع شباب المومنین با تعجب از یکدیگر سوال می کنند که مگر شهردار قول همکاری نداده بود پس اتفاق دیروز ثمره چه تدبیری بود؟

در عین حال دبیر مجمع شباب المومنین امروز به دیدار شهردار کردکوی رفت و شهردار نیز با اعلام حمایت از برنامه های مجمع در بحث ترویج فرهنگ امام رضا (ع) اعلام کرده از این حادثه اطلاع نداشته و قول برخورد با عاملان این کار را داده است .

گفتنی است مجمع شباب المومنین در سال 80 در شهرستان کردکوی با هدف ساماندهی وانسجام بهینه جوانان متدین انقلابی برای پیشبرد اهداف اسلام ناب محمدی(ص) وراه امام (ره) و ولایت مطلقه فقیه ، تعظیم شعایر اسلام ناب محمدی(ص)وتبلیغ فرهنگ غنی اسلامی ونفی مکاتب انحرافی ، زنده نگاه داشتن فرهنگ عاشورا و عشق به اهل بیت(س)و امتداد راه شهدا و امام شهدا ، ساختن یک محیط فرهنگی ـ عقیدتی سالم برای اعضای مجمع و تعمیم آن به جامعه برای مبارزه با شبیخون فرهنگی ، تحقیق جهت شناخت الگوی حسنه اسلامی از جوان، مناسب با مقاطع زمانی و در پی آن روشهای تبلیغ و ترویج آن در جمع جوانان تاسیس شد.

انتهای پیام/