عزاداران گنبدی امروز در تقارن نهضت حسینی و قیام فرزندان خمینی با فریادهای یاحسین و هیئات من الذله  که با شعار مرگ بر امریکا و اسرائیل همراه بود بار دیگر انزجار خود از استکبار را اعلام کردند.

فرماندار مینودشت در بازدید از یک کارگاه تولید نخ و پارچه ابریشم با مقیاس کوچک در مینودشت سرکشی و برتقویت این کارگاه ها تاکید کرد.

شهید جعفر توحیدی اردهایی  یکی از سرداران شهید شهرستان گنبد است که پس از تحمل سالها درد و رنج جانبازی در سوم مهر ماه سال ۸۰ ندای حق را لبیک گفت و به خیل شهدا پیوست.

«اگر می‌خواهی با تو ازدواج کنم، باید او را به قتل برسانی» این شرطی بود که دختر جوان برای خواستگارش تعیین کرد؛ شرطی که خیلی زود عملی شد و مردی جوان جانش را در جنایتی هولناک از دست داد.